GKB Danışmanlık, Türk Medeni Kanunu’ndan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

GKB Danışmanlık tarafından Aile Hukuku alanında müvekillerine verilen avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri şöyledir:

Aile ve Kişiler Hukuku Davaları

• Boşanma davaları (Anlaşmalı / Çekişmeli)
• Boşanmadan kaynaklanan davalar (Maddi-Manevi Tazminat / Nafaka / Velayet / Mal Paylaşımı)
• Nişanın bozulmasından kaynaklanan davalar (Hediyelerin iadesi / Maddi-Manevi Tazminat)
• Tanıma (Babalık) davaları
• Evlat edinme / Evlatlık ilişkisinin kaldırılmasına yönelik davalar
• Evlenmeye İzin / İddet Müddetinin (Bekleme Süresinin) kaldırılması davaları
• Tanıma ve Tenfiz davaları
• Velayet / Vesayet / Kayyımlık davaları
• İsim ve yaş düzeltilmesi – değiştirilmesi davaları