GKB Danışmanlık tarafından Borçlar Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şöyledir:

• Sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar
• Haksız Fiilden kaynaklanan davalar
• Sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanan davalar
• Alacak davaları
• Tazminat davaları