Fikri Mülkiyet, Avrupa Birliğine giriş sürecinde bulunan ülkemiz için hukukların uyumu açısından önemli bir konuma sahiptir. Günümüzde bir ürünün satışı, satışa arzı veya ticari maksatla elde bulundurulması süreçlerinde dahi Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku Mevzuatı ile uyum son derece önem arz etmektedir. Bu anlamda, GKB Danışmanlık, Fikri Mülkiyet Hukuku alanında, Markanın ve Patentin Hüküm ifade etmemesi, Faydalı Model, Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin Tazminatlar ve bunlarla ilişkili dava işlerini takip etmektedir. Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi, bunlarla ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi, adli işlemlerin takibi, Fikri Hakların Uluslararası ölçekte korunmaları konularında hukuki destek vermektedir.

• Fikir ve sanat eserlerine tecavüzden kaynaklanan hukuk davalar
• Marka ve patent davaları
• Fikri mülkiyet ürünlerine tecavüzden kaynaklanan ceza davaları