GKB Danışmanlık, Gayrimenkul hukuku konusunda deneyimli ekibiyle, müvekkil şirketlere gayrimenkul alım satımı, imar mevzuatına uyum, idari – düzenleyici izinlerin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi, uzun dönem kiralama sözleşmeleri gibi konularda her türlü cezai ve hukuki dava takibini yapmaktadır.

  • Tapu iptali ve tescili davaları
  • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları
  • El atmanın önlenmesi davaları
  • Eski hale iade davaları
  • Haksız işgalin önlenmesi davaları
  • Tahliye davaları
  • Kiraya ilişkin davalar (Kira bedelinin tespiti / artırılması / eksiltilmesi)
  • İrtifak-İntifa-Şufa-Vefa-İştira hakkından kaynaklanan davalar
  • İzale-i Şüyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) davaları