GKB Danışmanlık, Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili konularında hukuki destek sağlamaktadır. Ayrıca, İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı yapılan icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı detaylı araştırmalar yapmaktadır.

GKB Danışmanlık tarafından İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları şöyledir:

 

 

  • Menfi tespit davaları
  • İstihkak davaları
  • İstirdat davaları
  • İhtiyati Haciz / İhtiyati Hacze İtiraz davaları
  • Takibin İptali davaları
  • İtirazın İptali / Kaldırılması davaları
  • Memur muamelesini şikayet davaları
  • İflas / İflasın ertelenmesi davaları