GKB Danışmanlık, Müvekkillerine çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır.

GKB Danışmanlık tarafından İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şöyledir:

  • Her türlü İdari işlem ve eyleme karşı açılacak İptal ve Tam Yargı davaları
  • İdari para cezalarından kaynaklanan davalar
  • Vergi uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalar
  • Vergi uzlaşma komisyonu işlemleri