hasta tazminat hakkı

GKB Danışmanlık , Sağlık Hukukundan kaynaklanan davaların takibini yapmakta, kişi ve kurumlar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmetleri ve sağlık işletmeleri ve hastaneler gibi çeşitli sağlık hizmeti sunucularına hukuki destek hizmeti sağlamaktadır.

GKB Danışmanlık tarafından Sağlık Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şöyledir:

 • Sağlık Turizm Teşvikleri, Tıp Merkezi, Hastane Kurma, Sağlık Bakanlığının izin prosedürleri, Özel Hastane Yönetmeliği hakkında hukuki danışmanlık,
 • Sağlık kurumlarının çalışanları, hastaları ve devlet kurumları ile aralarında gerçekleşen uyuşmazlıkların çözümü,
 • Hekimlerin malpraktisten (yanlış tedaviden) kaynaklanan cezai ve sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalar,
 • Sağlık alanında çalışan personelin teşhis ve tıbbi müdahale hatalarından kaynaklanan ceza davaları, maddi ve manevi tazminat davalar,
 • Devlet kurumlarına sağlık sunucuları adına yapılacak başvuru ve itiraz ile idari davalar,
 • Hastaların ve sağlık personeli çalışanlarının sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalar,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile sağlık hizmeti sunucuları arasında SUT’un uygulanmasına yönelik ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve davalar.
 • Hatalı Tedavi Uygulayan Doktoru Şikayet İşlemleri ( Yanlış Diş Çekimi, 
 • Malpraktis Davaları
 • Malpraktis Davasında Tazminat
 • Estetik Operasyonlarda İstenilen Sonucun Elde Edilememesi ( Yanlış Burun Estetiği,
 • Sağlık Hukuku’nda Ceza Davaları
 • İdareye Karşı Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Doktora Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Hatalı Tedavi Uygulayan Doktoru Şikayet İşlemleri
 • Ödenmeyen ilaç dava