GKB Danışmanlık, yerli ve yabancı birçok firmaya, ticari faaliyetleri için danışmanlık, birleşme, ayrılma ve satın almalarda ve bunlar gibi ticari ilişkilerde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Şirketler Hukukundan kaynaklanan davalar (Her türlü yerli ve yabancı şirket Kuruluşları / Birleşmeleri / Devralmaları / Yapılandırmaları / Şirket ana sözleşmesi hazırlanması / Sermaye artırımı / Genel Kurul İşlemleri / Hisse alımı / Tasfiye işlemleri)
  • Ticari İşletme Hukukundan kaynaklanan davalar
  • Sigorta Hukukundan kaynaklanan davalar
  • Taşıma Hukukundan kaynaklanan davalar
  • Kıymetli Evrak Hukukundan kaynaklanan davalar
  • Rekabet Hukukundan kaynaklanan davalar
  • Bankacılık ve Finans Hukukundan kaynaklanan davalar
  • Fikri ve Sınai Haklar Hukukundan kaynaklanan davalar
  • Sermaye Piyasası Hukukundan kaynaklanan davalar