GKB Danışmanlık yabancılık unsuru bulunan tüm dava ve hukuki süreçlerde ilgili ülkeye 24 saat içinde ulaşmak, yerel hukukçulardan destek almak ve yazılı/sözlü danışmanlık hizmeti verme faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu kapsamda Bulgaristan’da bulunan muhabir hukuk büroları kanalıyla her türlü hukuki uyuşmazlık ile ilgili etkin ve hızlı çözümler üretmeye gayret etmektedir. GKB Danışmanlık yabancı evliliklerin Türk makamlarında tanıtılması, yabancı işçilerin oturma ve çalışma izin başvurularının takibi, yabancıların Türkiye’de mülk edinmelerinde doğan hukuki sorunlar başta olmak üzere Yabancılar Hukuku’ndan kaynaklan birçok süreçte da avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

GKB Danışmanlık bu süreçte ayrıca İngilizce ve Bulgarca dillerinde her türlü yazışma, ihtarname, cevap ve düzeltme metni ve bilhassa sözleşmelerin tanziminde müvekkillerine hukuki altyapı sağlamaktadır.