5275 ve 7242 Sayılı İnfaz Kanununda Değişiklikler

5275 ve 7242 Sayılı İnfaz Kanununda Değişiklikler

İnfaz, kesinleşmiş olan cezaların uygulanmasını ifade eden bir kavramdır. İnfaz hukuku ise cezaların ve güvenlik işlemlerinin yerine getirilmesini ifade etmektedir. 5275 ve 7242 sayılı kanunlarla genel çerçevesi belirlenmiş olan infaz hukuku, değişen ihtiyaçlara göre zaman zaman güncellenmektedir. Kamuoyunda artan talep ve parlamentonun desteği ile 2020 yılı Nisan ayında bu kanunlarda yeniden bazı güncellemeler yapılmıştır. 7242…