İş Kazasında Çalışan Yükümlülükleri

İş Kazasında Çalışan Yükümlülükleri

İş Kazaları ve Yükümlülükler İş kazası kavramı, üzerinde uzlaşılmış net bir tanımı olmamasına rağmen genel hatları belirlenmiş iş kazalarını ifade etmektedir. Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için kaza geçiren kişinin sigortalı olması, iş alanı içerisinde ve işi gerçekleştirdiği anda meydana gelmesi gereklidir. Ancak işverenin talimatı ile iş alanının dışında meydana gelen kazalar da duruma göre…