Sağlık Hukukuna hangi durumlarda ihtiyaç duyulur?

Sağlık Hukukuna hangi durumlarda ihtiyaç duyulur?

Sağlık hukuku yekpare bir bütün değil, farklı alt dalların bir araya gelmesi ile vücuda gelmiş olan bir hukuk alanıdır. Denilebilir ki sağlığın söz konusu olduğu her alanda sağlık hukukundan söz etmek de mümkündür. Sağlık hukuku ile hem bu hizmeti vermekle yükümlü olan kurum ve kuruluşların sorumluluklarının belirlenmesi ve faaliyetlerinin denetlenmesi hem de sağlık hizmeti alan…