Sağlık ve İlaç Sektöründe Sunulan Hizmetler

Sağlık ve İlaç Sektöründe Sunulan Hizmetler

Sağlık, insanoğlunun var olduğu ilk dönemden itibaren önem arz eden bir konu olmuştur. Öyle ki ilkel topluluklarda henüz herhangi bir iş kolunun gelişmediği dönemlerde şifacılığın gelişmesi de bunun bir göstergesidir. İnsanların fiziksel ve zihinsel olarak karşılaşmaları muhtemel olan sağlık sorunlarının, bilimsel tedavi yöntemleri ile tamamen ortadan kaldırılmasını ya da yaşam kalitesini bozmayacak seviyelere indirilmesini sağlayan…