HASTANIN TAZMİNAT HAKKI

HASTANIN TAZMİNAT HAKKI

Sağlık kuruluşları tarafından sunulan hizmetlerden birinden yararlanan kişiler, birtakım hak ve sorumluluklara sahiptir. Hasta hakları olarak tanımlanan bu haklar hem sağlık hizmetlerini iyileştirmek hem de hasta ile sağlık kuruluşu ve personeli arasındaki iletişimi güçlendirmek amacını taşımaktadır. Ayrıca bu sayede hastanın maruz kalabileceği mağduriyetlerin de engellenmesi amaçlanmaktadır. Hastanın tazminat hakkı da bu doğrultuda tanınmış olan haklardan…