Hastanın Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı

Hastanın Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı

Hasta hakları, hastaların sağlık kuruluşlarından hizmet alma esnasında yaşamaları muhtemel mağduriyetlerin önüne geçebilmek ve daha iyileştirilmiş sağlık hizmetleri sunabilmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Hastanın öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı da bu haklar arasında yer almaktadır. Sağlık kuruluşlarında en çok karşılaşılan problemlerden biri olan hastaların öncelik sırası, bu sayede çözüme ulaştırılmaya çalışılmıştır. Her hasta, sağlık kuruluşunda adil…

İş Kazası Davasında Zaman Aşımı Süresi Nedir

İş Kazası Davasında Zaman Aşımı Süresi Nedir

Çalıştıkları işyerlerinde, kendilerine ait herhangi bir kusur bulunmadığı halde, işverenin ihmalleri nedeni ile kaza geçiren kişiler, bu durumda mahkemeye başvurarak iş kazası davası açabilmektedir. Tüm davalarda olduğu gibi iş kazası davalarında da belirli bir süre sonra zaman aşımı söz konusudur. İş kazası tazminat davasında zaman aşımı normal şartlar altında 10 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak bu…

Hastanın Refakatçi Bulundurma Hakkı

Hastanın Refakatçi Bulundurma Hakkı

Sağlık kuruluşlarına tedavi olmak amacıyla başvuran kişiler, yatılı olarak hastaneden kalacakları zaman dilimi için hastanın refakatçi bulundurma hakkı diye adlandırılan bir hakka sahiptir. Bu hak, hastanın sağlık kuruluşunda kalacağı süre boyunca ihtiyaçlarını karşılaması ve kendisine eşlik etmesi amacıyla birinin bulundurulması anlamına gelmektedir. Sağlık kuruluşunda yatış işlemi yapan bir kişi, bu işlem ile birlikte refakatçi bulundurma…