infaz kanunu

5275 ve 7242 Sayılı İnfaz Kanununda Değişiklikler

İnfaz, kesinleşmiş olan cezaların uygulanmasını ifade eden bir kavramdır. İnfaz hukuku ise cezaların ve güvenlik işlemlerinin yerine getirilmesini ifade etmektedir. 5275 ve 7242 sayılı kanunlarla genel çerçevesi belirlenmiş olan infaz hukuku, değişen ihtiyaçlara göre zaman zaman güncellenmektedir. Kamuoyunda artan talep ve parlamentonun desteği ile 2020 yılı Nisan ayında bu kanunlarda yeniden bazı güncellemeler yapılmıştır. 7242 sayılı İnfaz Kanunu ve 5275 sayılı İnfaz Kanunu üzerinde yapılan değişiklikler neticesinde, infaz hükümlerinin uygulanması konusunda bazı değişiklikler meydana gelmiştir.

infaz kanunu

5275 Sayılı İnfaz Kanunu Değişiklikleri

5275 sayılı İnfaz Kanunu üzerinde yapılan değişiklikler, birtakım maddelerin çıkarılarak yerlerine yenilerinin ikame edilmesi ya da kısmi düzenlemeler yapılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Daha önce ilk kez suç işleyenlerin ve cezası 2 yıldan az olan kişilerin, cezalarını açık cezaevlerinde çekmelerine ilişkin genel madde; terör suçları, örgüt suçları, cinsel suçlar gibi maddeler hariç tutularak yeniden düzenlenmiş, alt süre ise 3 yıla çıkarılmıştır. Bunun yanında kanunda yapılan değişiklikler ile açık ceza infaz kurumlarından kapalı ceza infaz kurumlarına geçişlerin ve tam tersi olarak kapalı ceza infaz kurumlarından açık ceza infaz kurumlarına geçişlerin hangi şartlarda yapılacağı da düzenlenmiştir. Bu kanun üzerinde yapılan değişiklikler terör suçları ve cinsel suçlar için öngörülen şartları ağırlaştırırken, basit sayılabilecek suçlardan dolayı hükümlü olan mahkûmların şartlarının kısmen kolaylaştırılmasını sağlamaktadır.

7242 Sayılı İnfaz Kanunu Değişiklikleri

Nisan 2020 tarihinde bir değişiklik de 7242 sayılı İnfaz Kanunu üzerinde yapılmıştır. Bu kanunda yapılan değişiklerin başında müstakil infaz hâkimliklerinin kurulması gelmektedir. İnfaz konularında karar vermekle yetkili olacak bu hâkimliklerin vereceği kararlara itirazların ise ağır ceza mahkemelerine yapılacağı karara bağlanmıştır. Ayrıca kasten adam yaralama suçu da bu düzenlemede nitelikli suçlar kapsamına alınmış ve suçun canavarca hisle işlenmesi durumunda cezanın bir kat daha artırılacağı beyan edilmiştir. Bunun dışında suç örgütü kurma cezasının alt sınırı 2 yıldan 4 yıla; üst sınırı ise 6 yıldan 8 yıla çıkarılmıştır. Düzenleme toplamda 39 maddeden meydana gelmektedir.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *