hasta_haklari_doktor_doctor_patient_hukuk_gkb-danismanlik2024

Hasta ve Hekim Hakları Nelerdir?

Sanayi Devrimi sonrasında köyden kente göçlerin artması ve kalabalık şehirlerin ortaya çıkması, beraberinde büyük çaplı sağlık kuruluşlarını da doğurmuştur. İnsan topluluklarına sağlık hizmetlerini daha başarılı bir şekilde verebilmek ve sağlık hizmetlerini profesyonelleştirmek adına, başta Lizbon Bildirgesi olmak üzere çok sayıda uluslararası anlaşma ile hasta ve hekim hakları belirlenmiştir. Bu doğrultuda hastalar; bilgi isteme hakkı, mahremiyet hakkı, dini değerlere saygı hakkı, hekim seçme hakkı, güvenlik hakkı, sağlık kuruluşu seçme hakkı gibi birtakım haklar elde etmiştir. Hekimler için de çalışma ortamının iyileştirilmesi hakkı, güvenlik hakkı, özlük haklarına saygı hakkı gibi bazı haklardan söz etmek mümkündür. Hem hekimlerin hem de hastaların hakları, sağlık hukukunun konusudur.

Hangi Durumlarda Dava Açılabilir?

Hasta ve hekim hakları yasal olarak güvence altına alınmış olan haklardır. Bu haklarda oluşan ihlaller için, dava açma yoluna gidilebilmektedir. Ayrıca zarara uğrayan hastanın sağlık kuruluşu yönetimine bildirimde bulunması da mümkündür. Gerek hastalar gerekse de doktorlar, haklarının ihlal edildiğini düşündüğü durumlar için dilekçe yazarak sağlık kuruluşunun amirlerine bildirimde bulunabilme hakkına sahiptir. Dava açabilmek için, hasta haklarından birinin açıktan ihlal edilmiş olması gereklidir. Hastanın yapılan bu ihlalden dolayı maddi, ruhsal ya da fiziksel herhangi bir zarar söz konusu olduğunda ayrıca tazminat davası ve hekimin eyleminin TCK kapsamında değerlendirilebildiği durumlarda ceza davalarının da açılabilmesi mümkündür.

Hekime Sorumluluk Yüklenemeyecek Durumlar

Ameliyatlar ve diğer sağlık hizmetleri nitelikleri gereği belirli riskler taşımaktadırlar. Söz konusu önceden bilinen riskler komplikasyon olarak adlandırılmakta ve hastanın operasyon öncesinde bu komplikasyonlar hakkında aydınlatılması gerekmektedir. Hasta doğru şekilde aydınlatılıp rızası alındıktan sonra komplikasyon gerçekleştiği takdirde burada hekim sorumlu tutulamamaktadır. Ancak komplikasyondan dolayı hekimin sorumluluğuna gidilememekle birlikte komplikasyonun tespiti ve müdahalesinde hekimin hatası olması halinde yine hekimin sorumluluğundan söz etmek mümkün olacaktır.

Similar Posts