Hastanın Gereksiz Acıdan Sakınma Hakkı

Sağlık hizmetlerinden yararlanmak amacıyla sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların sahip oldukları en temel haklardan biri de Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü Ana Sözleşmesinin 11.maddesinde düzenlenen hastanın gereksiz acıdan sakınma hakkı olarak ifade edilen haktır. Hastanın hem muayene esnasında hem de tedavi esnasında acısız yöntemleri talep etme hakkı vardır. Gereksiz yere hastanın acı çekmesine neden olacak yöntemlerden hekimlerin her zaman kaçınması gereklidir. Eğer hastanın tedavi edilebilmesi için bütün yollar tükenmişse, bu durumda da hastanın acılarının azaltılması ya da ortadan kaldırılması için birtakım yöntemlere başvurulması gereklidir. Sağlık kuruluşları da hem personel açısından hem de teknik ekipman açısından hastaların acı çekmeyecekleri bir ortamı sağlamakla yükümlüdür.

Hastaya Özen Gösterilmesi

Hastanın acıdan sakınma hakkı aynı zamanda hastaya özen gösterilmesi hakkını da içermektedir. Hastaya özen gösterilmesi hakkı da Hasta Hakları Yönetmeliğinin 14.maddesinde düzenlenmiştir. Başta hekimler olmak üzere sağlık kuruluşu personelleri hastaya gerekli olan özeni göstermelidir. Hastanın kendisini rahat hissetmesi, psikolojik açıdan güçlü kalması temin edilmeli, durumunun gerektirdiği tıbbi özen gösterilmelidir. Bu dolaylı olarak hastaların tedavilerinde olumlu etki yapma ihtimali bulunan bir durumdur. Yapılan işlemlerin öncesinde hastanın bilgilendirilmesi, daha az zahmet ve acı çekmeleri için gerekli olan tedbirlerin alınması kesinlikle temin edilmelidir. Hekim, hastanın hayatını kurtarmanın veya sağlığına kavuşturmanın mümkün olmadığı durumlarda dahi acısını dindirmeye yönelik çalışmak zorundadır

Hastanın Modern Yöntemler Hakkında Bilgilendirilmesi

Tıp alanında her geçen gün yaşanan gelişmeler, hastaların daha acısız ve daha kolay bir şekilde tedavi edilmelerine olanak tanımaktadır. Ancak yeni gelişmelerin taşra bölgelerinde bulunan sağlık kuruluşlarına ulaşması, uzun zaman alabilmektedir. Bu gibi durumlarda hastanın acıdan sakınma hakkı göz önünde bulundurulmalı ve daha iyi tedavi koşullarının olduğu bir sağlık kuruluşuna yönlendirme yapılmalıdır. Daha iyi tedavi imkanlarının mevcut olduğu ve hastanın daha az acı çekerek tedavi olma olanağına sahip olan sağlık kuruluşları ile yöntemler hakkında hasta hekim tarafından bilgilendirilmelidir. Yine de son kararı hastanın vermesi sağlanmalıdır. Hasta başka bir sağlık kuruluşu yerine, mevcut imkanlardan yararlanmak istiyorsa, tedavi sağlanmalıdır.

Similar Posts