Hastanın İnsani Değerlerine Saygı Gösterilmesi ve Ziyaretçi Hakkı

Hastanın insani değerlerine saygı hakkı çeşitli nedenlerden dolayı sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerin sahip oldukları hasta hakları arasında en önemli olanlarından biridir. Sağlık hizmetlerinden yararlanırken her bireyin insani değerlerine saygı gösterilmesi bir zorunluluktur. Bu doğrultuda sağlık kuruluşu çalışanları hem hastalara hem de hasta yakınlarına güler yüzlü ve şefkatli davranmak zorundadır. Ayrıca hastalar bilgilendirilirken onların içerisinde bulundukları fiziksel ve ruhsal durum dikkate alınmalıdır. Hastaların onurlarını ve gururlarını kırıcı davranışlardan ve söylemlerden uzak durulması gereklidir. Bu hakka paralel olarak kullanılan bir diğer hak ise ziyaretçi hakkı olarak tanımlanan haktır.

Hastanın Ziyaretçi Hakkı

Yatılı sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların sahip oldukları temel haklar arasında hastanın ziyaretçi hakkı da yer almaktadır. Ancak bu hakkın kullanılması konusunda gerekli olan şartları belirleme hakkı sağlık kuruluşuna aittir. Hasta ziyaretleri, sağlık kuruluşunun ve hastanın huzurunu bozmayacak şekilde, belirlenmiş olan bir zaman diliminde kısa süreli olarak gerçekleştirilmelidir. Ayrıca hastanın tedavisine engel teşkil edecek ya da sağlığına olumsuz etki edebilecek bir durum söz konusu olduğunda ziyaretçi hakkının engellenebilmesi de mümkündür. Şartların elverişli olduğu durumlarda sağlık kuruluşu yöneticileri bu hakkın kullanılması açısından kolaylık sağlamakla yükümlüdür. Zira hastanın ziyaretçi hakkı da insani değerlerine saygı hakkının bir parçasıdır.

Hasta Konforunun Sağlanması

Sağlık kuruluşlarında muayene olan ya da tedavi için yatılı olarak kalmak durumunda olan kişilerin sahip olduğu hastanın insanı değerlerine saygı hakkı hastanı konforunun sağlanmasını da içermektedir. Her sağlık kuruluşu, insanlık onuruna yakışacak derecede hijyenik bir ortam sağlamak ve hastanın rahat edebileceği bir ortam yaratmak konusunda sorumluluk sahibidir. Bu hak yalnızca hijyen ve temizlik ile de sınırlı değildir. Hastaların rahatsızlık duyacağı gürültü gibi diğer unsurların da bertaraf edilmesi ve hastaya hem ruhen hem de bedenen sükûnet sağlayacak ortamın oluşturulması gereklidir. Bu haklar, hastanın vazgeçilmez haklarındandır ve hasta tarafından bu yönde bir talepte bulunulması durumunda, sağlık kuruluşu yöneticileri şartların olanak tanıdığı ölçüde gerekli adımların atmakla yükümlüdür.

Similar Posts