Hastanın Kayıtları İnceleme ve Düzeltilmesini İsteme Hakkı

Gerek Lizbon Bildirgesi’nde ve gerekse de hasta hakları konusunda büyük yenilikler sağlayan diğer uluslararası bildirgelerde yer alan hasta haklarından biri de hastanın kayıtları inceleme ve düzeltilmesini isteme hakkı olarak tanımlanmış olan haktır. Sağlık kuruluşları ve tedaviyi yürüten hekim tarafından, daha sonraki tedavilerde kullanılmak ve yapılan işlemlerin hesap verilebilir olması adına hastalara uygulanan tüm tedaviler kayıt altına alınmaktadır. Ancak bu kayıtların, hastalar tarafından her zaman incelenebilir olması gereklidir. Doktordan ya da sağlık kuruluşundan bu kayıtların görülmesine dair hastanın herhangi bir talebi olduğunda, bu talebin yerine getirilmesi bir yükümlülüktür.

Hastanın Kayıtlarını İnceleme Yetkisi Bulunanlar

Hastaya ait olan kayıtlar, hastanın mahrem bilgileri olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden de hastanın rızası dışında üçüncü kişiler ile bu bilgilerin paylaşılması söz konusu değildir. Hasta bilgilerine yalnızca hastanın kendisi ve kendisinin bilincinin yerinde olmadığı durumlarda da hukuki temsilcisi ya da vekili tarafından erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca birden fazla uzmanlık alanını ilgilendiren konularda, farklı hekimlerin de hastaya ait bilgilere erişebilme ve kontrol edebilme hakkı mevcuttur. Hasta kayıtlarını inceleme ve düzeltilmesini isteme hakkı bunun dışında kalan ve hastanın tedavi süreci ile herhangi bir bağlantısı bulunmayan kişiler tarafından görüntülenebilmeyi kapsamaz. Hastanın rızası dahilinde ailesi ve birinci derece akrabalarının da bu bilgilere erişebilme olanağı vardır. Bunun haricinde hekimler, hastanın gizlilik hakkına saygı duyarak bilgileri saklamakla yükümlüdür.

Hastanın Kayıtlarda Düzenleme İsteme Hakkı

Hastanın kayıtları inceleme hakkı beraberinde düzeltme isteme hakkını da barındırmaktadır. Bu hak, hastanın eriştiği bilgilerde görmüş olduğu yanlışlıkların düzeltilmesi anlamına gelmektedir. Bunun yanında hasta bilgilerinin daha sistematik bir hale getirilmesi ve daha sonra başvurulacak olan sağlık kuruluşlarında da anlaşılabilecek şekilde raporlanması da bu hakkın içerisinde yer almaktadır. Hekimler ya da sağlık kuruluşu, kayıtları inceleme hakkını sağlarken göstermiş olduğu özeni aynı şekilde kayıtların düzenlenmesi işlemi için de göstermelidir. Sağlık kuruluşları, hem kayıtlara erişim esnasında hem de kayıtların düzeltilmesi esnasında ortaya çıkabilecek her türlü engeli kaldırmakla mükelleftir.

Similar Posts