Hastanın Refakatçi Bulundurma Hakkı

Sağlık kuruluşlarına tedavi olmak amacıyla başvuran kişiler, yatılı olarak hastaneden kalacakları zaman dilimi için hastanın refakatçi bulundurma hakkı diye adlandırılan bir hakka sahiptir. Bu hak, hastanın sağlık kuruluşunda kalacağı süre boyunca ihtiyaçlarını karşılaması ve kendisine eşlik etmesi amacıyla birinin bulundurulması anlamına gelmektedir. Sağlık kuruluşunda yatış işlemi yapan bir kişi, bu işlem ile birlikte refakatçi bulundurma talebini de hekime ya da sağlık kuruluşunun diğer yetkililerine bildirmelidir. Hekim ve sağlık kuruluşu, bu hakkın kullanılabilmesi için gerekli olan şartları sağlamak konusunda hastaya yardımcı olmakla yükümlüdür. Ancak bu konuda son söz sahibi de hekimdir. Şartların elvermesi durumunda tüm hekimler bu hakkın kullanılmasını temin etmekle yükümlüdür.

Refakatçi Bulundurma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

Hastanın refakatçi bulundurma hakkı bazı durumlarda geçerli değildir. Bu durumlara karar verecek olan ise hekim ya da sağlık kuruluşu yetkilileridir. Hastanın refakatçi bulundurma hakkını kullanamayacağı durumların başında, hastanın yoğun bakım servislerinde yatılı olması gelmektedir. Özellikle hijyen ihtiyacının yüksek olduğu durumlarda, hastanın doğrudan yanında refakatçi bulunması mümkün değildir. Ancak yoğum bakım ünitesinin dışında bir refakatçinin bulunması olanaklıdır. Bu refakatçi, kendisine izin verildiği ölçüde hastanın yanına girerek zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bunun dışında normal servislerde yatan hastaların yanında refakatçi bulundurulmasına şartlar sağlandığı takdirde izin verilmektedir. Bu hakkın nasıl ve zaman kullanılacağına ilişkin kuralların detayları hastanelerin yönetimleri tarafından düzenlenmektedir.

Refakatçi Bulundurma Hakkının Kullandırılması

Refakatçi bulundurma hakkının kullanılabilmesi adına son sözü söyleyecek olan, hasta ile ilgilenen hekimdir. Sağlık kurumunun koşullarının elverişli olması, refakatçi olacak kişiye hastanın rızasının olması gibi şartların sağlanması durumunda hekimler bu konuda genellikle onaylayıcı bir tutum takınmaktadır. Ayrıca zaman zaman refakatçilere birtakım esneklikler sağlandığı da görülebilen bir durumdur. Hastanın refakatçi bulundurma hakkı belki de hastaların en kolay yararlanabildikleri haklardan biridir. Refakatçi bulundurulması, hem hastanın ihtiyaçlarını karşılamakta tanıdık birinden destek alması hem de hasta bakıcıların ve diğer sağlık çalışanlarının üzerindeki iş yükünün hafifletilmesi açısından avantaj sağlamaktadır.

Similar Posts