ilaç hukuk

Hastanın Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı

Hasta hakları, hastaların sağlık kuruluşlarından hizmet alma esnasında yaşamaları muhtemel mağduriyetlerin önüne geçebilmek ve daha iyileştirilmiş sağlık hizmetleri sunabilmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Hastanın öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı da bu haklar arasında yer almaktadır. Sağlık kuruluşlarında en çok karşılaşılan problemlerden biri olan hastaların öncelik sırası, bu sayede çözüme ulaştırılmaya çalışılmıştır. Her hasta, sağlık kuruluşunda adil ve objektif bir şekilde sırasının belirlenmesini isteme hakkı mevcuttur. Günümüzde dijitalleşmenin sağladığı olanaklar nedeni ile bu sorun büyük ölçüde ortadan kalkmış ve dijital ekranlar üzerinden hasta sıralaması adil olarak yapılmaya başlanmıştır. Ancak öncelikli olan hastaların bu önceliklerini kullanabilmek için yapmış oldukları başvurular, hekim ve sağlık kuruluşu tarafından dikkate alınmalıdır.

Randevu Sisteminin Öncelik Belirlemedeki rolü

Son dönemlerde giderek daha yaygın hale gelen hasta randevu sistemi hastanın öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı konusunda büyük bir çözüm getirmiştir. Hastaların sıra beklemeden, kendilerine daha önceden verilen randevu saatinde muayene olmalarını sağlayan bu sistem, aynı zamanda hastaların zamandan tasarruf etmeleri açısından da büyük bir olanak barındırmaktadır. Randevu sisteminin bir diğer katkısı ise sağlık hizmetlerinin işleyişi bakımından olmuştur. Sağlık kuruluşunda kalabalık oluşmasının önüne geçilmesi ve sağlık hizmetlerine daha rahat bir şekilde erişim sağlanabilmesi adına bu sistemin daha da yaygın hale getirilmesi gereklidir. Randevu sistemini kullanarak muayene olmayı tercih eden hastalar açısından öncelik sırasının belirlenmesi gibi bir problem de söz konusu değildir.

Tedavi Önceliği Bulunan Hastalar

Sağlık kuruluşlarına randevu olmadan normal bir biçimde müracaat eden kişiler, genelde kayıt sıralarına göre muayene edilmektedir. Hekim odalarının kapılarında bulunan dijital göstergeler ile bu sıraların takip edilebilmesi mümkündür. Ancak sahip oldukları engeller ya da pozitif ayrıcalıklar nedeni ile önceliği bulunan birtakım hastalar da mevcuttur. Bu kişiler hastanın öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı olarak bilinen hakka sıklıkla başvuran kişilerdir. Acil vakalar, ağır hastalar, yatan hastalar, adli vakalar, engelli bireyler ve hamile kadınlar öncelikli hastalar listesinde ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca zorunluluk nedeni ile daha alt bir sağlık kuruluşundan sevk edilen hastaların da öncelik hakkı vardır. 

Similar Posts