Hastanın Tedaviyi Reddetme Hakkı Nelerdir? Hukuki Değerlendirme…

Sağlık problemleri nedeni ile sağlık kuruluşlarına başvuran bireyler, her türlü tedaviden yararlanma hakkına sahiptir. Ancak hasta hakları, yalnızca hastanın tedavi edilmesini değil; zaman zaman tedaviyi reddetmesini de içermektedir. Bu doğrultuda hastanın tedaviyi reddetme hakkı olarak adlandırılan bir hak da söz konusudur. Hasta, hekim tarafından kendisine önerilen ya da uygulanmak istenilen tedaviyi reddetme hakkına sahiptir. Bu durumun sonuçlarının neler olacağı, hastaya detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Hasta doğabilecek riskleri kabul ettiğine ve tedaviyi kendi hür iradesiyle kabul etmediğine dair bir belge imzalayarak bu hakkından yararlanabilmektedir. Sonrasında tedavinin uygulanmamasından doğabilecek muhtemel herhangi bir olumsuzlukta, sağlık kuruluşu ve hekimin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Tedaviyi Reddeden Hasta Yeniden Tedavi Olabilir Mi?

Hastanın tedaviyi reddetme hakkı kesin olarak tedaviyi tekrar almasını engelleyen bir hak değildir. Yani bireyler bu haklarını kullandıktan sonra pişmanlık duyabilir ve yeniden tedavi olmayı talep edebilirler. Bu durumda hastanın yeniden tedavi olmak istediğine dair bir belge imzalanmaktadır. Hastanın tedaviyi reddetme hakkını kullanması ve daha sonra yeniden tedavi olmak istemesi durumunda hekimler ya da sağlık kuruluşları herhangi bir imada bulunmak ya da tedavi uygulamamak gibi haklara sahip değildir. Hastanın tedaviyi reddedebilmesi için akli dengesinin yerinde olması bir şarttır. Bu durumun aksini beyan eden belgelerin varlığı, hastanın tedaviyi reddetme hakkından bizzat yararlanmasını olanaksız kılmaktadır. Bu durumda hasta adına karar verme hakkı ailesine ve birinci dereceden yakınlarına aittir.

Hastanın Özgür Seçim Hakkı

Hastanın uygulanılmak istenilen tedaviyi kabul etmemesi ve hastaneden ayrılmak istemesi anlamına gelen hastanın tedaviyi reddetme hakkı aynı zamanda hastanın özgür seçim hakkını da içermektedir. Hastanın, kendi üzerinde yapılacak her türlü muayene ve tedavi işlemi için özgür seçim yapma hakkı bulunmaktadır. Bu haklar arasında hekim seçme hakkı, sağlık kuruluşu seçme hakkı, tedaviyi reddetme hakkı gibi birtakım haklar yer almaktadır. Akli dengesi yerinde olan her bireyin, kendi sağlığı ve tedavisi üzerinde vermiş olduğu kararlar, hekimler ve sağlık kuruluşları açısından bağlayıcı niteliktedir.

Similar Posts