İş Kazası Davasında Zaman Aşımı Süresi Nedir

Çalıştıkları işyerlerinde, kendilerine ait herhangi bir kusur bulunmadığı halde, işverenin ihmalleri nedeni ile kaza geçiren kişiler, bu durumda mahkemeye başvurarak iş kazası davası açabilmektedir. Tüm davalarda olduğu gibi iş kazası davalarında da belirli bir süre sonra zaman aşımı söz konusudur. İş kazası tazminat davasında zaman aşımı normal şartlar altında 10 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak bu durum, kazanın niteliğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Çalışanın bu kaza nedeni ile hayatını kaybetmesi durumunda, iş kazası davasının yanında ceza davası da açılacağından; ceza davasının zaman aşımı süresi geçerli olmaktadır. Ceza davalarında ise zamanaşımı TCK md 66/1’ê göre belirlenecektir. Ayrıca ceza davasının varlığı halinde tazminat davasına da ceza davasına uygulanan zamanaşımı süreleri uygulanır.

İş Kazası Tazminat Davası Nedir?

İş kazası, sigortalı ve iş akdine bağlı olarak bir iş yerinde çalışan kişilerin, yapmakla yükümlü oldukları işi yaptıkları esnada karşılaşmış oldukları kazalardır. Çalışanın, işverenin emri ile iş alanının dışında farklı bir faaliyet gerçekleştirirken de başına gelebilecek her türlü olay iş kazası olarak değerlendirilmektedir. Çalışanın bu nedenlerden dolayı yaralanması ya da hayatını kaybetmesi durumunda, işverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. İşi birkaç şirket birden yapıyorsa ya da ana şirketle birlikte taşeronlar da mevcutsa, hepsine birden dava açabilmek de mümkündür. İş kazası davasında zaman aşımı süresi ise 10 yıl olarak belirlenmiştir.

Hangi Durumlar İş Kazası Kapsamındadır?

Çalışanların güvenliğini sağlamak ve çalışma alanlarını daha verimli hale getirmek açısından iş kazası kavramının kapsamı son derece geniş tutulmuştur. Öyle ki Yargıtay tarafından verilen bazı kazalarda, tek koşul olarak kazanın iş yerinde gerçekleşmiş olması dikkate alınmıştır. Kalp hastası bir işçinin, işini yaptığı esnada kalp krizi geçirmesi dahi iş kazası kapsamına giren bir durumdur. Ya da taşımalı olarak servis ile işyerine gidip gelen kişilerin, trafik kazasında yaralanmaları veya hayatlarını kaybetmeleri iş kazası olarak kabul edilmektedir. İş kazası davasında zaman aşım süresi dolmadan önce dava başvurusunun yapılması ve çalışan haklarının aranması önem arz etmektedir.

Similar Posts