iş kazası

İş Kazasında Çalışan Yükümlülükleri

İş Kazaları ve Yükümlülükler

İş kazası kavramı, üzerinde uzlaşılmış net bir tanımı olmamasına rağmen genel hatları belirlenmiş iş kazalarını ifade etmektedir. Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için kaza geçiren kişinin sigortalı olması, iş alanı içerisinde ve işi gerçekleştirdiği anda meydana gelmesi gereklidir. Ancak işverenin talimatı ile iş alanının dışında meydana gelen kazalar da duruma göre iş kazası niteliği taşıyabilmektedir. İş kazasında çalışan yükümlülükleri ve işveren yükümlülükleri olmak üzere her iki taraf için de belirlenmiş olan birtakım yükümlülükler mevcuttur. Çalışanın bu yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda yaşanacak kazalarda, çalışanın ağır kusuru ilkesi geçerlidir. İşverenin kendi yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumda ise meydana gelen kazadan doğacak adli sonuçlar ile yüzleşmesi söz konusudur.

İş Kazasında Çalışan Yükümlülükler

İş Kazalarında Çalışan Yükümlülükleri

İş kazalarının meydana gelmesinden önce ve sonra işverenlerin yerine getirmeleri gereken birtakım yükümlülükleri söz konusudur. Bu yükümlülüklerin başında, iş alanında kazaya sebebiyet verebilecek her türlü risk unsurunun ortadan kaldırılması ve çalışma alanının daha güvenli hale getirilmesi gelmektedir. Bunun yükümlülüklerin yanı sıra, olası risklere karşı çalışanları koruyabilmek amacıyla gerekli olan her türlü alet ve koruyucu malzemenin temini de işverenin yükümlülükleri arasındadır. Ayrıca alınan işveren tarafından alınan tedbirlere, çalışanların ne kadar uyup uymadığının denetlenmesi de iş kazasında işveren yükümlülükleri arasında yer almaktadır. İş kazasının yaşanmasından sonra ise işverenin en büyük yükümlülüğü, bu durumu 3 iş günü içerisinde ilgili makamlara bildirmektir. İş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmeyen işverenler hakkında adli para cezası uygulanmaktadır.

İş Kazasında Çalışan Yükümlülükleri

İş Kazalarında İşveren Yükümlülükleri

İş kazalarının meydana gelmesinin önlenmesi açısından işverenler kadar çalışanların da sorumlulukları vardır. İş kazasında çalışan yükümlülükleri diye adlandırılan bu yükümlülüklerin en başında, iş güvenliğinin sağlanması açısından alınan tedbirlere uyulması gelmektedir. Ayrıca kaza oluşturması muhtemel durumların tespit edilmesi durumunda önce işverene, bir sonuç alınamaması durumunda da ilgili makamlara bildirimde bulunulması da çalışanların yükümlülüklerindendir. Son olarak işveren tarafından, çalışanların güvenliklerinin sağlanması ve olası risk durumlarında nelerin yapılabileceğine dair eğitimlere katılmak da çalışan yükümlülükleri arasında önemli bir yere sahiptir.

Similar Posts