ilaç hukuk

Sağlık ve İlaç Sektöründe Sunulan Hizmetler

Sağlık, insanoğlunun var olduğu ilk dönemden itibaren önem arz eden bir konu olmuştur. Öyle ki ilkel topluluklarda henüz herhangi bir iş kolunun gelişmediği dönemlerde şifacılığın gelişmesi de bunun bir göstergesidir. İnsanların fiziksel ve zihinsel olarak karşılaşmaları muhtemel olan sağlık sorunlarının, bilimsel tedavi yöntemleri ile tamamen ortadan kaldırılmasını ya da yaşam kalitesini bozmayacak seviyelere indirilmesini sağlayan sağlık sektörü hem Türkiye’de hem de dünyada her geçen yıl giderek büyümektedir. Sağlık sektörünün bu ilerleyişi esnasında en büyük destekçisi ise ilaç sektörüdür. İki sektörün iş birliği ile insanlara sundukları hizmetler, ortalama yaşam ömrünün uzaması ve ortalama yaşam kalitesinin artmasında önemli bir yere sahiptir.

Sağlık Sektörü Nedir?

Sağlık sektöründe sunulan hizmetlerden bahsetmeden önce sağlık sektörü nedir sorusunun cevaplanması gereklidir. Bu soruya verilebilecek en sade cevap, insanların ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarının tedavi edilmesi ile meydana gelmesi muhtemel sağlık sorunlarına karşı tedavi yöntemleri ve tedbirler geliştirilmesi konusunda faaliyet gösteren sektör olduğudur. Sağlık sektörünün faaliyet alanı oldukça geniştir. Hastaneler, özel sağlık klinikleri, eczaneler, fizik tedavi merkezleri, aile sağlığı ve halk sağlığı merkezleri gibi birimler sağlık sektörünün bel kemiğini oluşturmaktadır. Ayrıca bu sektöre çeşitli yönlerden destek sağlayan çok sayıda yan sektör de bulunmaktadır. Türkiye’de sağlık sektörü ve sağlık hizmetleri büyük ölçüde devlet eliyle yürütülmektedir. Ancak özel sağlık kuruluşlarının sayısı da azımsanamayacak kadar fazladır.

İlaç Sektörü ve Hizmetleri

Sağlık sektörünün ayrılmaz bir parçası olan ilaç sektörü kişilerde var olan sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması ya da etkilerinin azaltılması amacıyla farmakolojik faaliyetler yürüten işletmelerden meydana gelen bir sektördür. Özellikle yeni keşfedilen ya da giderek mutasyon geçirip farklı özellikler sergileyen hastalıklara karşı, ilaç sektörünün sürekli tetikte olması ve hızlı formüller üretmesi gereklidir. İlaç sektörü, dünya üzerinde gerçekleşen ticaretten en yüksek paya sahip olan 5 sektörden biridir. Bu sektörün faaliyetleri keşif, geliştirme, üretim ve pazarlama olmak üzere dört aşamada gerçekleşmektedir. Son zamanlarda farklı sektörlerin güç birleştirmeleri neticesinde ilaç sektörünün ürünleri arasında tıbbi tedavi cihazları da yer almaya başlamıştır.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *