sosyal medya

SOSYAL MEDYA KANUNU

7253 Sayılı Sosyal Medya Kanunu

İnternet ve bilgisayar teknolojilerinde meydana gelen gelişimler, beraberinde sosyal medya gibi etkileşimli platformların da doğmasına neden olmuştur. Doğru kullanıldığı zaman son derece işlevsel olan bu platformlar, hem platformun kendinden gelen bazı olumsuzluklar hem de kullanıcıların kötü amaçlı kullanımından kaynaklanan bazı durumlardan dolayı hukuki bir çerçeve ile denetim altına alınmıştır. Türkiye’de de 5651 sayılı kanun ile internet ortamında işlenecek suçları ve bu suçlara uygulanacak yaptırımların neler olduğu belirlenmiştir. Ancak ihtiyaçlar doğrultusunda bu kanun üzerinde zaman zaman güncellemeler yapılabilmektedir. Son güncelleme ise 31 Temmuz tarihinde yapılmış ve 7253 sayılı sosyal medya kanunu ile internet ve sosyal medya kullanımı yeniden düzenlenmiştir.

7253 Sayılı Sosyal Medya Kanununun Getirdiği Yenilikler

7253 sayılı sosyal medya kanunu var olan düzenlemelere ek olarak birtakım yeni kural ve yaptırımlar getirmiştir. Bu yasa ile getirilen kuralların başında, sosyal medya sağlayıcılarının Türkiye’de ofis açmasının zorunlu kılınması gelmektedir. Hem Türkiye üzerinden elde ettikleri gelirin vergilendirilmesi hem de sosyal medya ortamında işlenen suçlar konusunda doğrudan muhatap bulunabilmesi adına bu önemli bir adımdır. Bu gerekliliği yerine getirmeyen sağlayıcılara 10 milyon Türk lirası ceza ile yüzde 90 bant daraltma cezaları arasında farklı cezaların verilmesi öngörülmektedir. Bunun yanında, 5651 sayılı kanunda uygunsuz ve suç içeren içerikler için öngörülen erişim engelleme cezası yerine yeni düzenlemede içerik çıkarma cezasının getirildiği görülmektedir.

Kullanıcı Verilerin Güvenliği ve Özel Hayatın Gizliliği İlkeleri

Yeni sosyal medya yasası kullanıcıların haklarını koruyabilmek adına da birtakım maddeler içermektedir. Özellikle son dönemlerin önemli konularından biri olan kullanıcı verilerinin korunması adına bu düzenlemede önemli bir adım atılmıştır. Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarına ait verilerin Türkiye dışına çıkarılması ve kullanılması, bu düzenleme ile yasaklanmıştır. Ayrıca özel hayatın gizliliğini ihlal eden durumlara karşı da yeni düzenlemede birtakım koruyucu önemler hayata geçirilmiştir. Kullanıcıların özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiğinin tespiti halinde, ilgili platformdan içeriğin kaldırılması yönünde talepte bulunabilmek olanaklı hale getirilmiştir. Ayrıca bu maddenin gerekliliklerini yerine getirmeyen platformlar için de birtakım yaptırımlar öngörülmüştür.

Similar Posts